Trener/lagleder infoTrenerkontrakt skal fylles ut av alle trenere hvert år. Skjema sendes styret ved Kai Henning Holm

Trenerkontrakt Driv IL Håndball.doc
Her er skjema for trenergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. Skjemaene må sendes kasserer senest 1.mai

Skjema for trenergodgjørelse Driv IL.pdf
Kjøregodtgjørelse Driv IL Håndball.xlsx
Levert av IdrettenOnline