Styret
Kontakt oss
Styret i håndballgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret i håndballgruppa velges på håndballgruppas årsmøte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte. Leder i håndballgruppa sitter også i hovedstyret i Driv IL.

Styret i håndballgruppaVerv Navn E-post Telefon
Leder David Hellerudhandball@driv-il.no
Nestleder
Kasserer Guro Brurbergdhkasserer@gmail.com
Sekretær Lill Buerlill.buer@online.no
Dommeransvarlig Terje Skymoente-sky@online.no
Sportslig ansvarlig Wenche Magnussendhsportslig@gmail.com
Barnehåndballansvarlig Marianne Bøhler Hansenmarianne_1989@hotmail.com
Dugnadsansvarlig Kai Henning Holmkai.henning.holm@sweco.no
Innkjøpsansvarlig kioskLill Buerlill.buer@online.no
MaterialforvalterLinda Engene Rongvedlmengene@hotmail.com
MaterialforvalterElisabeth Breilandelisabeth@sol16.net
Styret er kiosk og sponsoransvarlig

Sportslig utvalg:Wenche Magnussen
Roar Sandem
Kristin Jahr
Marianne Bøhler Hansen
Sist oppdatert 03.04.17
Powered by: Bloc